Các mẹ ơi cho e xin chút kinh nghiệm ku nhà e đc 2m15d bú mẹ hoàn toàn bé k chịu bú sữa ngoài 1 tuần nay bé lười ti e cứ cho ti là khóc ằn ặt lên chỉ khi nào đói quá mí ti thôi r kiểm tra mồm bé k có biểu hiện j của tưa lưỡi hay nấm miệng cả! Mà bé ngủ mấy tiếng liền k cần bú cơ! Bé chịu chơi k quấy! E pait làm sao ạ?