Cò nhà e được 5 tháng rưỡi nặng 7,5kg nhưng lười ăn dặm và bú sữa ngoài lắm, lúc nào cho ăn là lúc đó phải đánh vật với con, con ướn người ra và khóc ầm lên, chỉ cho bú sữa mẹ là con bú thôi. Cho con bú sữa bình con cũng không bú, e cũng đã thay đuổi mấy loại sữa rồi nhưng cũng k ăn thua. Thế này đến lúc đi làm thì không biết phải làm sao? các mẹ có kinh nghiệm giúp e vụ này với...