Con em được 6 tuần mà giờ sữa mẹ ít bé ti không đủ, phải dặm bình mà bé lại k chịu ti bình, mấy mom chỉ e kích sữa về nhiều với