Các mẹ thông thái ai biết chỉ giáo giùm em. E cơ địa ít sữa, 2 bên ngực qua đêm đc 10ml. 2-3 ngày nay 1 bên ngực có 1 tia sữa màu rất đậm (y như màu da), những tia còn lại màu trắng đục bình thường (sữa e rất đặc), e lo lắng bé bú có ảnh hưởng gì không, vì hôm nay tự nhiên bé đi phân màu xanh