mình không có sữa nên phải cho con ăn sữa CT, lo con đề kháng kém nên mình cho ăn bổ sung sữa Goodhealth. mẹ nào đã cho con dùng rồi cho mình nhận xét với