Bé nhà mình 2 thag tuoi minh cho be u Similac IQ nhung sao thay tag can cham qua. Me nao dug sua jog minh co the cho y kien dc k?