Có mẹ nào đã cho con dùng sữa gallia của Pháp chưa cho mình xin vài ý kiến với, mình đang định cho bé nhà mình dùng nhưng không biết thế nào? Bé nhà mình nhẹ cân và hay ốm vặt các mẹ à.