Dinh dưỡng của trẻ có ý nghĩa quan trọng tới sức khỏe và cả quá trình phát triển của trẻ sau này. Trong những năm đầu tốc độ phát triển của mô, các cơ quan cùng với sự phát triển sinh lý và tinh thần của trẻ rất nhanh. Do đó, cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ để đáp ứng được các nhu cầu của trẻ đồng thời phòng tránh được các bệnh liên quan đến dinh dưỡng.

Nhu cầu dinh dưỡng cho bé 6 tháng tuổi được khuyến cáo như sau:

  • Nhu cầu năng lượng: Trẻ từ 6 tháng tuổi nhu cầu là 710 kcal/ngày. Năng lượng cung cấp được phân bố 50% cho nhu cầu chuyển hóa cơ bản, 25% cho hoạt động và 25% cho phát triển.
  • Nhu cầu protein: Trẻ từ 6 tháng có nhu cầu protein theo khuyến nghị là 21-25 gam/ngày.
  • Nhu cầu lipid: Trẻ từ 6 tháng có nhu cầu lipid là 40% (tối đa 60%) năng lượng ăn vào. Tỷ lệ cân đối giữa lipid động và và thực vật được khuyến nghị là 70% và 30%
  • Nhu cầu vitamin. Vitamin tan trong nước (vitamin B, C, B6, B9, B12...); vitamin tan trong dầu (vitamin A, D); chất khoáng (calci, sắt, kẽm, ...)

Nguồn: sưu tầm