Các mẹ ơi, bé nhà m đc 1 tháng 20 ngày. Mấy hôm nay vào lúc gần 10h trở đi là bé hay bị đầy hơi, trướng bụng nên bé hay quấy khóc lắm. Có mẹ nào có con bị vậy k cho m xin ít kinh nghịêm với. Bé mới bị 1 tuần nay thôi, m để ý thấy trg 5 ngày thì có đến 4 ngày cháu bị đầy và quấy khóc lắm. Tks các mẹ đã đọc tin.