Bé nhà mình sắp đến tuổi ăn dặm. mình thấy có 3 phương pháp đang được nhiều mom áp dụng là truyền thống, kiểu nhật và BLW. các mom trong hội thấy cách nào tiện, hay thì chỉ cho em với để em thao khảo.