Mình ở Hà Nội có mẹ nào nuôi nấm Kefir thì chi mình xin hoặc bán cho mình 1 ít với. Mình cám ơn các mẹ nhiều