ai lại cho ăn trước khi đi ngủ, nên ăn buổi sáng hoặc buổi trưa khi ngủ dậy chứ, để bé tiêu hoá còn ăn thứ khác nữa mà. Tối trước khi đi ngủ để đêm dạ dày bé rỗng tuyéch thì nguy hiểm chít!