Các Mum ơi ! 1 miếng Phomai tam giác con bò cười thì định lượng là bao nhiêu ml sữa vậy? Có người bảo là 75ml sữa , có người bảo 200ml. Cái nào đúng vậy các Mum. Mum nào biết xin chỉ dùm. Cám ơn