Mình muốn hỏi các mẹ tý Dầu mè dùng để trộn salat đấy có phải là cùng một loại dầu để cho bé ăn không hạ các mẹ.


Mong các mẹ giúp hộ mình nhé.