Các bạn có thể download từ được link sau http://www.mediafire.com/myfiles.php. Đường link có 3 file *.pdf trong đó có hình minh họa. Các bạn có thể sử dụng các phần mềm đọc file pdf để xem. "Cách bế trẻ" bao gồm hướng dẫn các cách bế bé, tắm sao cho đúng. (Nhớ khi tắm thì đặt một chiếc khăn tắm/tã to lên ngực bé để cho bé đỡ sợ - Cái này tôi học của chú em trai). "Vojta" bao gồm sự phát triển của trẻ trong năm đầu tiên. Và "bobath" là những tác động tiêu cực của các dụng cụ đến cột sống và hệ cơ của trẻ.