Thông thường bé của bạn 3 tuổi thì làm được gì, biết được những gì :1: (để tui còn biết đường mà so sánh với con tui Loading interface... )