Các bé 18-20 tháng của các mẹ biết làm những gì rồi?


Chúng mình cùng share để giúp các con không bị tụt hậu nhé!


Bé nhà em 18 tháng:


-chưa biết xúc :2:


-chưa tự bước cầu thang được (vẫn phải bò lên cầu thang dù bậc thang không cao)


- chưa phân biệt được các màu (thỉnh thoảng đúng, thỉnh thoảng sai. Em đau đầu vì dạy nó cái này)


Biết:


- Đi, chạy (chỉ chậm chậm thôi, chưa vững)


- Nói đủ thứ, hát nhiều bài


- biết các hình: tròn, tam giác, vuông, chữ nhật


- Đếm được từ 1-30 (chưa biết mặt số - chỉ đếm vẹt ý mà)