Xin chào các mẹ !


sau khi tham dự hội thảo về trẻ tự kỷ, chậm phát triển của bác sỹ kenneth Kang của trung tâm Spectrum learning (singapo) tổ chức tại Tp. Hồ chí minh. Tôi thấy các phương pháp trên rất là hữu ích nhưng là một phương pháp rất mới tại Việt Nam. Nên tôi mở thêm chủ đề này để chúng ta cùng tham khảo. Nếu các mẹ nào đã từng biết đến các phương pháp trên và đã trị liệu bằng phương pháp này và kết quả ra sao ? Chúng ta sẽ cùng thảo luận giúp cho việc chữa trị cho các Bé có thêm 1 hy vọng mới.