Đã có mm nào dùng Nan A2 này chưa ạ? Chỗ e hay mua thấy mới có loại này, bảo của Úc mà giá ngang Nan Việt nên đang muốn đổi thử qua cho con dùng xem sao