Dear các mẹ, bé nhà mình được 22tháng, bé có nhiều biểu hiện của trẻ tự kỷ, bắt đầu tháng 9 này mình cho bé học ở trung tâm sao mai, mẹ nào có con học ở đây thì vào giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nhé. Cầu mong cho tất cả trẻ con trên thế giới này đều được đi học và vui chơi.