Mình con đầu và cũng vì đầy lo lắng nên muốn hỏi. Bé nhà mình gần 3 tháng mới thấy nhìn tay (nàng đưa tay ra trước mắt nhìn chằm chằm), cho đồ vào tay thì cầm được có mấy giây thôi. Không biết thế có chậm không nhỉ, bé mình sinh lúc 38w.