Bé nhà mình khi được 1 tháng rưỡi tuổi,rất hay khóc về đêm,khiến cho cả nhà mât ngủ.Có người nói rằng,cho bé ngậm ti giả thì bé sẽ hết khóc.Mình nghe theo,và quả nhiên be thôi khóc và chịu ngủ .Nhưng hậu quả la cho đến giờ,bé đã được gần 8 tháng,nếu không có ti giả thi bé sẽ khóc ,không chịu ngủ.Mà cứ cho bé ngậm ti giả thi mình sợ sẽ ảnh hưởng đến hàm và hình dáng của răng sau này.Hu hu!!!các mẹ cho ý kiến giúp mình với!