Mọi người ơi cho mình hỏi với, cháu  mình đang còn nhỏ ấy. Bình thường thì bé không khóc gì hết mấy nay tự nhiên khóc đêm nhiều các bạn ạ. Nghe em mình bảo khóc dữ lắm, bố mình còn phải lên nói sao để con khóc như vậy. Cháu mình khóc đêm nhiều như thế có phải là thiếu chất không mọi người. Mình cũng hoang mang quá không biết phải làm thế nào hết mom ạ. Phải làm sao để cháu mình hết khóc đêm đây ạ