Bé nhà mình sắp 18 tháng rồi, bình thường ở nhà với osin bé ngủ từ 11 giờ đêm đến 8.30 sáng, ngủ trưa + ngủ chiều tối. Gần đây bé khó ngủ giấc buổi chiều tối. Osin ở nhà hay ép bé ngủ giấc này (vì ở nhà với osin bé thường ngủ trưa được giấc ngắn, mẹ ở nhà thỉ ngủ trưa giấc dài và bỏ giấc chiều tối) thì tối bé trằn trọc 1 lúc lâu mới ngủ được, có hôm không chịu ngủ đòi dậy chơi. Có mẹ nào có bé cũng ở độ tuổi này chia sẻ lịch ngủ của bé nhà các bạn cho mình tham khảo với.