Chia sẻ các mẹ bảng tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng tham khảo của trẻ từ 0-5 tuổi theo số liệu mới nhất của WHO - Để các bạn tiện lợi hơn trong việc theo dõi sự phát triển của con em mình.


Bảng này ở dạng file excel, các mẹ tải về xem cho tiện nha. Download tại đây