Em có mấy câu hỏi sau về trường mẫu giáo và tiểu học học theo mô hình giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, rất mong các mẹ trả lời giúp em với.


- Các trường mẫu giáo và tiểu học bây giờ thường áp dụng mô hình giáo dục hòa nhập ghép 1-2 trẻ vào lớp bình thường hay là tách ra một lớp học riêng ạ? Ưu nhược điểm của từng loại là gì ạ?


- Em có thấy nhiều trường cho 1-2 trẻ vào học chung lớp thường nhưng có người nói bố mẹ các trẻ bình thường không muốn cho con mình học với trẻ khuyết tật. Vân đề này thì thực chất thế nào ạ.


- Với loại hình hòa nhập 1-2 trẻ vào lớp bình thường thì loại hình khuyết tật chủ yếu là loại khuyết tật gì ạ?


- Em thấy có mô hình mẫu giáo ở đó các trẻ khuyết tật chơi chung với trẻ bình thường nhưng khi học thì vào một lớp riêng (học chuyên biệt chơi hòa nhập), mỗi tiết 10-15' và mỗi tiết chỉ có 2-3 em học trong một phòng, học các kĩ năng cơ bản như cầm nắm v.v.... Nhưng em hơi thắc mắc là tiết học đặc biệt này diễn ra thời điểm nào? hay diễn ra trong khi trẻ em bình thường học các môn nào ạ? (em hỏi ở bậc mẫu giáo), thường thì trẻ bình thường học 1 tiết khoảng 30', trẻ khuyết tật học 10-15' vậy thời gian chênh lệch, thừa ra thì trẻ khuyết tật sẽ làm gì ạ? Địa điểm học của lớp đặc biệt này thường được bố trí thế nào ạ?


Rất mong các mẹ giúp em với.