Các mẹ ơi, không biết có ai có trường hợp giống con em hay không, gần tháng nay bé ngủ ngày hay đêm gì cũng chỉ chịu nằm võng chứ không chịu nằm giường, trước đây ban đêm còn chịu nằm giường chỉ ban ngày mới nằm võng thôi, vậy mà bây giờ nhất định không nằm giường, đưa xuống giường nằm chút là khó chịu lăn lộn, khóc lóc mà không chịu yên, em phải đưa lên võng nằm mới chịu ngủ tiếp, nằm nôi cũng chẳng chịu, em phải làm sao đây, có ai biết chỉ giúp em với, em lo quá, sợ con ngủ vậy riể rồi bị lưng cong. hix....