Thường là sau 2 tuổi sẽ biết tự đi vệ sinh và khoảng thời gian từ 2-3 tuổi trẻ sẽ quen dần. Bố mẹ có thể bắt đầu rèn cho bé khi:

- trẻ nói rành biết nói điều bé cần

- biết kêu khi tè hay ị

- biết bắt chước nhiều

- thích làm và bắt chước theo bố mẹ

- bé đã chịu ngồi bô

Ngoài ra việc tập ngồi bô cũng rất nhiều lưu ý:

- chọn loại bô thích hợp

- bố mẹ cần tập mỗi lần tầm 5 phút

- trong lúc cho bé ngồi bô, bố mẹ có thể kể chuyện cho bé hoặc cho bé tự ngâm cứu gì đó

- nếu tập 2 tuần không đc thì ngưng, 2-3 ngày sau tập lại

- khi bé biết tự tiểu tiện thì khen ngợi để bé hãnh diện khi đã lớn, không chế diễu hay phạt nếu bé chưa biết tự vệ sinh