Hiện nay, trên thế giới đã có rất nhiều nhà khoa học với rất nhiều phương pháp trị liệu, hay phương pháp can thiệp, thậm chí có thể gọi là phương pháp chữa tự kỷ cũng được. Trong các phương pháp này thì ngoài ABA ra thì mọi phương pháp khác chỉ là thử nghiệm. Vì thế, đối với trẻ tự kỷ, hiện tại ABA vẫn là phương pháp tốt nhất. Vì vậy, tôi sẽ trình bày phương pháp này với các bạn đầu tiên. Ngoài ABA thì phải nhắc tới phương pháp TEACCH và một số phương pháp khác tôi sẽ lần lượt trình bày. Vậy nếu các bạn đồng ý thì cho ý kiến nhé.