Chào các mẹ!


Em muốn xin các mẹ có kinh nghiệm cho em biết ý kiến về vấn đề đang làm em lo lắng. Con em được 13.5 tháng, năng 12 kg cao 85cm. Cháu bò tốt và đang tập đi nhưng hơi lười.


Từ hồi 1-4 tháng thì rất thường ê a. Sáu tháng gọi baba mama. Khi em nói chuyện với bé thì cũng ê a trả lời. Các đây 3 tuần tự nhiên gọi mẹ được máy lần. Nhưng khoảng một tuần lại đây thì không nói nhiều như trước nữa.


Mẹ dụ mãi thi cũng baba mama vài lần rồi thôi nhưng không thấy gọi mẹ nữa. Bây giờ lai hay hét khi không vừa ý.


Cháu giao tiếp bắt mắt được, gọi thì quay lại, hay cười và biết hóng chuyện nhưng nói ít hơn trước nhiều. Một tuần nay cháu mọc răng nên biếng ăn lắm .


Em muốn hỏi các mẹ hai vấn đề:


- Biết gọi mẹ rồi tự nhiên không gọi nữa có phải bất thường không?


- 14 tháng tuổi mà chi baba mama có phải là chậm nói không?


- 4 tháng mà chưa biết chỉ ngón tay (khi bế muốn đi đâu cháu chỉ lái người theo hướng đó) thì có phải bất thường không


Đây là cháu đầu nên em lo lắm. Xin các mẹ cho biết ý kiến.


Cám ơn