Bé nhà mình khi ngủ ra rất nhiều mồ hôi đầu, gáy và lưng. Phải làm sao đây các mẹ ơi ời.