Cu Nam nhà mình từ lúc tròn một tháng, đêm nào cũng ngủ cả đêm không dậy đòi bú lần nào, mẹ thì cứ sốt ruột đặt báo thức để 3h lại đánh thức cu cậu dậy bú nhưng cậu cũng chẳng chịu bú, mình cứ sợ cu cậu ngủ quên rồi để đói quá và để tình trạng này lâu quá sẽ thành quen nhưng đã hơn một tháng rồi mà vẫn không thấy bé dậy bú, làm sao đây, nói thêm là lúc tròn 1 tháng bé tăng được 1kg nhưng tới tháng thứ 2 tăng có 8lạng thôi. Buồn quá