Chào các mẹ, mình có seach trên diễn đàn về tật mắt to mắt nhỏ của trẻ. Thấy trên diễn đàn có nhiều mẹ nói sau một thời gian ( không rõ bao lâu ) thì mắt trẻ sẽ mở to bình thường. Cu tý nhà mình đang bị tật mắt to mắt nhỏ ( mắt mở bình thường, mắt kia mở nhỏ, so sánh 2 mắt thì một 5, một 10 ). Có mẹ nào có cháu bị như cu tý nhà mình có kinh nghiệm về việc này mong tư vấn giúp với. Cảm ơn nhiều