Chào các mẹ! Mình còn có chuyện này hỏi các mẹ nữa. Bé nhà mình 2 mắt không to đều nhau, mắt trái bị nhỏ và yếu hơn mắt phải. Ngay từ hồi mới sinh bé không mở được mắt trái, mình đã nhỏ rất nhiều loại thuốc, 2 tuần sau bé mới mở mắt trái nhưng rất yếu, chỉ mở được 1 lúc là lại nhắm lại. Bé rất muốn mở mà mắt yếu quá nên không thể mở được lâu. 1 tháng mình cho bé đi khám mắt nhưng mỗi bác sỹ chuẩn đoán 1 kiểu. Mình cũng đã cho bé đi thông tuyến lệ vì bác sỹ bảo là bị bán tắc. Hồi sinh bé mình rất khó khăn, mất gần 3 tiếng trên bàn đẻ, không hiểu do quá trình đó hay là nước ối có ảnh hưởng gì đến mắt bé không. Mình và anh xã mắt bình thường, to đều nhau. Đến giờ bé được 8 tháng rồi mà mắt vẫn bị lệch thế. Mình lo lắm.