Xin chào các mẹ!Nhiều người bảo em lên ccắp nách đi là được rồi vì con em sắp được 1 tuổi rồi, nhưng em thì nghĩ hãn còn bé lên em bế rất hay chụm chân vào vì sợ con đi sẽ vòng kiềng. Nhưng người ta bảo đến tuổi lmà chưa cắp nách thì sau này đi thì chân bé bên trên thì chụm nhưng hai bàn chân lại dạng ra. Vậy cho em hỏi bao tuổi mới cắp nách được.Em xin cảm ơn các mẹ.