Hôm nay vk ck e quánh nhau lầ thứ 2, con mới 6th e muốn li dị quá.