Em mang bầu được gần 2 tháng, nghén ngẩm các kiểu, mệt lắm mà chồng trẻ con, giận nhau không thèm nói chuyện vơí vợ luôn, mà lỗi Em nghĩ mãi chẳng biết là lỗi do Em ở đâu nữa. Giận nhau xong lại còn vào phòng khác ngủ, cầm hết chià khóa không cho vợ mở cửa vào để kéo về phòng 2 vợ chồng nữa. Sống có 2 vợ chồng với nhau, chẳng có bố mẹ, anh chị Em bên cạnh, bầu bí đã không ăn đựơc rồi lại còn giận giận dỗi dỗi, Em tủi thân phát khóc lên được. Thỉnh thoảng lại giận, lại dỗi, sao chồng Em trẻ còn thế hả trời, lúc nào cũng là vợ xuống nước trước mà lỗi sai đâu phải do Em chứ, phải làm cách nào để xử lý đây không biết nữa. =((((