Chưa biết cách để quên một chuyện gì đó là sở dĩ do chúng ta phiền muộn quá nhiều. Nỗi lòng nếu không được tỏ bày thì sẽ được cất giấu vào một góc nhỏ, sâu thẳm trong tim, một góc khuất mà không phải ai cũng có thể động chạm tới được. Hay là từ hôm nay hãy thử nhớ những điều chúng ta cần nhớ, và quên đi những chuyện nên quên. Thay đổi nếu có thể và theo chiều hướng tích cực. Tiếp nhận từ từ rồi chuyển hóa những thứ không thể thành có thể.

Ghi nhớ rằng sầu muộn quá lâu sẽ khiến mình mỏi mệt, sao không đặt xuống cho nhẹ bớt cuộc hành trình.