He he, kính thưa các bà heo. Xin chào các hổ con. Hôm nay, mẹ Minh Minh xây lâu đài mới cho nhà mình. Qua nhà mới, các mẹ heo hi vọng các con hổ Ăn nhiều ngủ ngon, khỏe mạnh, thông minh và lanh lợi.


Yêu các con nhiều nhiều.:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss: