Chuẩn bị:Một chiếc đĩa giấy, Giấy màu vàng, giấy màu da cam, hồ dán. Kéo, băng dính hai mặt, hồ dán.

Cách làm:

Gập đôi chiếc đĩa rồi miết theo đường gấp. Vẽ bàn tay của bé trên tờ giấy màu vàng và cắt rời hình bàn tay ra dán chập hai hình bàn tay vào phần sau của chiếc đĩa làm đuôi của chú vịt. Cắt một hình tròn nhỏ màu vàng làm đầu vịt. Vẽ hình mỏ vịt trên tờ giấy màu da cam rồi cắt và dán lên đầu vịt làm mỏ vịt. Dùng bút dạ vẽ mắt cho vịt. Vẽ trang trí phần cánh của con vịt. Cắt giấy màu da cam thành hình chân vịt và dán vào bên dưới chiếc đĩa.