Hehehe, cái CLB Khỉ Q4 giờ đã trở nên biết bao thân quen với tất cả các thành viên, nơi mọi người đều cảm thấy gắn bó với nhau như những người ruột thịt. Nhà cũ hiện nay đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu buôn bán của mọi người, em xin mạn phép cả nhà xây nhà mới cho cờ lờ bờ nhà mình! Chúc cả đại gia đình Khỉ Q4 lúc nào cũng đoàn kết, vui vẻ, tràn ngập niềm vui! Cả nhà ơi vào đây điểm danh đê!:31: :31: :31: :31: :31: