Mình thấy nước ngoài họ cho con học nổi và học bơi từ bé có khi 4 tháng hay 7 tháng đã học được, điều đó mình nghĩ trẻ sẽ rất thông minh và phát triển trí tuệ cũng như thể lực và được giao lưu từ sớm với những người lạ.


Ví dụ như video này