:5::5::5::5::5:
Vào Resort chơi nào
:5::5::5::5::5:


Cả nhà ơi lên tầng 4 rồi,chúc các con măm măm ngoan đón Giáng Sinh vui vẻ nhé!!!!:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


:83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83::83:


link nhà tầng 3 của các con đây ạ:http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=140099