Mời các bạn Chuột tháng 5/2008 cùng bố mẹ sang tầng mới rộng rãi thoáng mát để tập đi, tập ăn, tập nói.


Link nhà cũ:


http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=7396693