Em mạn phép xây nhà mới cho nhà Chuột Kim Cương nhé.


Chúc các bé đi giỏi, nói hay, ăn nhiều, chóng lớn.


Chúc các mẹ muốn có nghé thì nhanh nhanh nhanh nhanh....bây giờ vẫn kịp túm đuôi nghé vàng, nghé yêu


link nhà cũ đây ạ


http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=228507&page=38