Mẹ cháu đang phấn khởi nên mạn phép mở nhà. Mặc dù con gái vừa qua một ngày sốt nhưng vẫn lấy vía là con ít ốm nhất mặc dù hơi còi mở nhà mới để các bố các mẹ và các con ko phải trèo cao nữa


ống khói, ống nước, ống cáp các loại dây ko bị đưa ra trưng dụng. Nhà ta thoải mái nhào dô nào.


Nhà cũ đây nhéhttp://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=217803&page=100