Nhà mới được 150 trang rồi em mạnh dạn xây nhà mới. Chúc các bé Mèo ngoan mèo xinh nhà mình ăn ngủ tốt, ăn thô thật giỏi, lên cân đều đều, bé nào chưa biết bò thì bò thật nhanh, các bé biết bò rồi tập đứng thật vững


:x:x:x:x:x:x:x:x:x