Dùng kem Pond's Age Miracle để làm kem dưỡng da thường xuyên được không? hay là chỉ sử dụng trong một giai đoạn nào đó rồi lại ngừng, sau đó lại sử dụng tiếp? sử dụng lâu dài có bị ảnh hưởng gì đến sự phát triển của da không?