hình ảnh

VÔ THƯỜNG

Đời người như chiếc lá thôi

Cả đời hiến lại cho đời tuổi xanh

Sóng xô đôi cuộc chòng chành

Gây khô, héo úa chốc thành bóng xưa…

Lời ai khi nắng, khi mưa

Neo trong làn gió đong đưa ghẹo người

Buồn thêm giấc mộng vô thời

Ba hồn bảy vía lạc trôi phương nào…

Hồn đêm cặp mắt hư hao

Ngây thơ nhạt tắt nấp vào hư không

Vén đêm mấy lớp đen lồng

Tìm hoài chẳng thấy mầu hồng từng gieo…

Bàn chân đi mãi vẫn nghèo

Áo nâu đắp, vá lặng theo gót thầy

Ngót đời phù phiếm bủa vây

Giờ như lá rụng nhẹ thay vô thường…

Hồi chuông phá vỡ tà sương

Gỡ đi phong ấn mở đường trong tâm

Tây phương Cực Lạc lặng thầm

Lời kinh, bài pháp gieo mầm từ đây…

20-07-2021

Nguyên Hữu