hình ảnh

VỊNH HẠ LONG

(Song lục bát)

Bầu trời xanh trong bao la

Mặt biển hiền hoà xanh biếc

Sóng vỗ nhẹ đưa từng chiếc thuyền trôi…

Sóng vừa dội lời của biển

Tả về điểm đến ngoài khơi

Nhiều vựa cá lớn gọi mời thuyền qua…

Sóng đưa núi đá cùng ra

Tô vẽ trẻ già non nước

Như một lời nguyền hẹn ước ngàn xưa…

03/10/2022

Nguyên Hữu